Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

72-rocznica wyzwolenia miasta Ostrowca Świętokrzyskiego spod hitlerowskiej okupacji.

dodano 2017-01-18 10:17 w kategorii: Ludzie

Podczas uroczystości rocznicowych z okazji 72-rocznicy wyzwolenia miasta Ostrowca Świętokrzyskiego spod hitlerowskiej okupacji spotykamy się z  demonstracją  „prawdziwych patriotów„. Rozumiemy ich frustrację. Nie są w stanie wymazać z życiorysów  ich rodziców i dziadków  ich własnej histori. Nie są w stanie zmienić historycznych faktów, więc próbują je interpretować nawet  wbrew faktom. Polski z pod okupacji hitlerowskiej nie wyzwolili ani NSZ, ani WiN. To ich boli. Rozuniemy to. Brak chęci przyswojenia faktów, ogranicza im pole widzenia i chęci rozumienia. Pamiętajcie że zaślepienie i propaganda nigdy nie były żródłem wiedzy i prawdy.

Próba zakłócania organizowanych przez lewicę uroczystości do niczego  nie prowadzi. Trzeba wiedzieć że Polska przedwojenna wpisała Ostrowiec w ramy Centralnego Okręgu Przemysłowego, PRL wybudowała Hutę na 17 tys. miejsc pracy, a Polska postsolidarnościowa zlikwidowała Hutę, Cukrownię, Wólczankę i wiele innych zakładów, nie przedstawiła żadnej oferty dla Ostrowca. Młodzi muszą szukać swej przyszłości za granicą . Stajemy się miastem  „doleko od szosy„ i tej krajowej i europejskiej. Wszystko to mimo wysiłków władz samorządwych w podejmowaniu różnych projektów rozwoju. Te wysiłki bez wsparcia władz państwa nie mają możliwości realizacji . Prawdziwy patriotyzm to rozumienie aktualnych sytuacji i spraw tak gospodarczych jak i politycznych . Patriotyzm to dbałość o własną kulturę i prawdę historyczną. Patriotyzm to wychowanie rozumnych pokoleń i podmiotowe ich traktowanie. Ideologiczna zaściankowość  to nie patriotyzm to frustracja i żal do siebie i własnych słabości.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.