Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Święto 1 MAJA w Ostrowcu Świętokrzyskim

dodano 2017-05-01 20:32 w kategorii: Ludzie

Ponad sto osób wzięło udział w pierwszomajowej manifestacji i pochodzie zorganizowanym przez Radę Powiatową Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczestnicy spotkali się przy Pomniku Upamiętniającym Nadanie Miastu Orderu Krzyża Grunwaldu ll Klasy, a następnie przeszli na Rynek. Wszystkich obecnych serdecznie przywitał przewodniczący Rady Powiatowej SLD Józef Grabowski, który stwierdził między innymi, że idee robotniczego święta są ciągle aktualne. Pan przewodniczący nawiązał także do obecnej sytuacji w Ostrowcu.

– Z radością muszę przyznać, że Ostrowiec jest miastem inteligentnym, a wyraża się to między innymi w zachowaniu osób rządzących- mówi Józef Grabowski. – Obniżanie podatków, przygotowanie terenów pod nowe inwestycje, dbałość o szkolnictwo, sport, rekreację i wiele innych elementów sprawia, że w Ostrowcu warto żyć i pracować dla tego miasta.

Następnie głos zabrał Wojciech Zarosa, który powiedział między innymi.

- Obserwujemy coraz wyraźniejszy i bardziej brutalny podział sceny politycznej na dwa zwalczające się obozy, a co za tym idzie podział społeczeństwa na dwie przeciwstawne sobie części. Obserwujemy dziś ponadto, że dobra zmiana jest jedynie dobrą zmianą układu na stanowiskach rządowych i państwowych. Rządzący, którzy głosili hasła odnowy i odbudowy państwa w efekcie doprowadzają do ograniczenia roli instytucji państwowych, a także przyczyniają się do demoralizacji społeczeństwa.

Po przemówieniach nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Pomordowanych na Rynku.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.