Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Referendum konstytucyjne

dodano 2017-06-03 11:47 w kategorii: Ludzie

W 20. rocznicę referendum w sprawie przyjęcia Konstytucji RP część Polaków zaniepokoiła zapowiedź pana prezydenta Andrzeja Dudy przeprowadzenia w przyszłym roku referendum konstytucyjnego. Dodatkowy niepokój wywołuje fakt, że zwolennicy zmiany konstytucji nie podają żadnych konkretnych informacji, co chcieliby zmienić, po co i w jakim celu są te zmiany.

Można więc postawić pytanie jaki cel ma referendum skoro społeczeństwo nie zna treści nowego aktu prawnego? 

Prace nad obecną konstytucją trwały przez osiem lat. Rozpoczęły się 1989 roku i zostały wymuszone przez głębokie zmiany ustrojowe, jakie rozpoczęły się w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych.   Powołana w 1992 r. Komisja Konstytucyjna zajęła  się przygotowaniem ostatecznej wersji nowej ustawy zasadniczej. Uchwalona 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucja RP została poddana pod głosowanie w ogólnonarodowy referendum  25 maja 1997 roku.

Tak w telegraficznym skrócie trwały prac nad konstytucją.

Tymczasem obecna władza zaczyna od referendum, w którym społeczeństwo ma się wypowiedzieć na temat aktu prawnego, który nie istnieje.

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.